Utvandrerkirken i Ottestad tilhører Migrasjonsmuseet i Åkershagan, Ingrid Semmingsens vei 10, 2312 Ottestad

Utvandrerkirken i Ottestad tilhører Migrasjonsmuseet i Åkershagan, Ingrid Semmingsens vei 10, 2312 Ottestad

Sommerkveld i Utvandrerkirken 6. juli kl. 18

Trine og Ingard Færevåg

Trine og Ingard Færevåg

Etter to år uten mulighet til å samles i Utvandrerkirken, ser vi nå fram til onsdag 6. juli. 

Da kommer Ingard og Trine Færevåg fra Kongsvinger, der hun er prost. De er kjent som prestepar i Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa og Stockholm. De vil gi oss både sang, musikk og tale.

Samlingen starter kl 18 og avsluttes med kaffe og vafler på kirkebakken.

Velkommen fra hele Mjøsdistriktet!

Sommerkveld i Utvandrerkirken onsdag 3. juli 2019

Astrid og Håvard Sandvand Dahlen

Astrid og Håvard Sandvand Dahlen

Sjømannskirkens konsulent for Hamar region Håvard Sandvand Dahlen kommer til årets sommerkveld i Utvandrerkirken i Ottestad sammen med kona Astrid som er menighetspedagog og synger i Det Norske Solistkor. De vil fortelle fra Sjømannskirken i London, der hun var menighetspedagog og han diakonal medarbeider.

Astrid vil synge til musikk av organist Nick Elliot.

Eli Andrea Revling Holm fra Gjøvik utsendes til tjeneste i København

Samlingen starter kl 19 og avsluttes med kaffe og vafler på kirkebakken.
Det blir mye sang og musikk.

Sommerkveld i Utvandrerkirken onsdag 15. august 2018

Eyvind Skeie

Eyvind Skeie

Sjømannskirken inviterer også i år til sommerkveld i Utvandrerkirken på Migrasjonsmuseet i Ottestad.

Årets gjest er salmedikter og forfatter Eyvind Skeie som vil fortelle om noen av sine salmer og samtidig presentere MF-kvartetten som han var på Nord-Norge-turne med - sammen med Asbjørn Haugen - for 50 år siden. De vil også bidra med sang. Geir Bjørnar Smebye spiller.

Årets sjømannskirkegjester er Liv og Odd Rønneberg, som bl.a. har vært i tjeneste i Tyrkia. Odd var også med i MF-kvartetten i 1968. De bor i Tønsberg.

Det er blitt tradisjon med utdeling av "årer" til gratis utlodning, samtidig som det blir anledning til å gi en gave til Sjømannskirkens arbeid.

Kvelden avsluttes med kaffe og vafler - forhåpentligvis ute om været tillater. Her møtes folk på tvers av menighets- og kommunegrenser til et hyggelig sommerfellesskap.

Sommerkvelden arrangeres av Hjemme borte sjømannskirkefellesskap i Ottestad i samarbeid med regionstyret - og regnes også som en del av tilbudet i Ottestad Menighet.

Velkommen til Sommerkveld i Utvandrerkirken onsdag 15. august kl 19.00!

Sommerkveld onsdag 12. juli 2017

Multiaktør Anne Persdotter Flugstad har deltatt på mange sommerkvelder

Multiaktør Anne Persdotter Flugstad har deltatt på mange sommerkvelder

I år er det 5 år siden Sjømannskirken inviterte til første sommerkveld i Utvandrerkirken på Migrasjonsmuseet i Ottestad.

Ottestads egen multiaktør Anne Persdotter Flugstad har vært med flere ganger og bidratt med sang, musikk og fortelling. Hun blir også med denne sommerkvelden. Kanskje får vi smakebiter av noe hun skal bidra med i Prøysenfestivalen?

Årets sjømannskirkegjester er Bente og Johs Fjellseth som denne våren har tjeneste ved Minnekirken på Solgården, knyttet til Sjømannskirken Albir-Villajoyosa. De vil fortelle fra tjenesten i Sjømannskirken i Houston i Texas, der de var i et prestevikariat i fjor vår. Johs var kapellan i Vallset/Romedal fire år fra 1978 før de flyttet til prestetjeneste i Raufoss, der de nå bor.

Det er blitt tadisjon med utdeling av "årer" til gratis utlodning, samtidig som det blir anledning til å gi en gave til Sjømannskirkens arbeid.

Kvelden avsluttes med kaffe og vafler - forhåpentligvis ute om været tillater. Her møtes folk på tvers av menighets- og kommunegrenser til et hyggelig sommerfellesskap.

Sommerkvelden arrangeres av Hjemme borte sjømannskirkefellesskap i Ottestad i samarbeid med regionstyret - og regnes også som en del av tilbudet i Ottestad Menighet.

Velkommen til Sommerkveld i Utvandrerkirken onsdag 12. juli kl 19.00!                       

Sommerkveld i Utvandrerkirken 20. juli 2016

Eli og Hans Enger

Eli og Hans Enger

Eli og Hans Enger forteller om pilegrimsvandring på Gran Canaria, 
Roger Willard gir glimt fra Torrevieja, 
musikk v/Johs Høisveen og Dag Olav Berg.

Kaffe, vafler og åretrekning!

Sommerkveld i Utvandrerkirken 15. juli 2015

Kjerulf Samuelsen

Kjerulf Samuelsen

Vi markerer 40-årsjubileet i Minnekirken i Villajoyosa på Costa Blanca, der Sjømannskirkens sydenarbeid startet.

Sjømannskirkens egen kirkemusiker Kjerulf Samuelsen kommer fra Sjømannskirken Albir-Villajoyosa! Jorid og Knut Sønstegaard fra Gjøvik forteller fra seniorprestetjeneste i Minnekirken / Albir.               

Sommerkveld i Utvandrerkirken 16. juli 2014

Nils A Røhne

Nils A Røhne

Det blir fokus på lokal sjømannshistorie og egenopplevd sjømannskirke i gamledager. 
Ordfører Nils A Røhne forteller om sjøfolk fra Mjøs-traktene og synger Prøysen.

Vi får høre om førstereisgutten som møtte Sjømannskirken - av Olav Landheim som reiste og Sverre Gaarden som tok imot i Durban.

Vafler og kaffe - og utlodning på gratis årer. Kollekt til Sjømannskirken. 

To sommerkvelder i Utvandrerkirken 2013

Solveig og Arne Svilosen

Solveig og Arne Svilosen

Onsdag 17. juli 2013:
Ragnhild og Nils Kristian Lie: Glimt fra sjømannskirke på turistøy
Musikk ved Jan-Erik Gulbrandsen og Wojtek Choinski
- og sang av Gabriela Garrubo.

Onsdag 21. august 2013:
Tidligere feltprost Arne Svilosen fra Lillehammer:
Fra sommerens tjeneste som sjømannsprest i Pattaya - for fjerde gang.
Musikalske innslag av Anne Flugstad og Ole Gjøstøl.
Svein Kåre Rydland: Musikk til allsangen,
Asbjørn Haugen: "tankestrek" - på sjømannskirkevis.
Kaffe, kollekt og trekning på gratis åre- som "fest på kjerka".

To sommerkvelder i Utvandrerkirken 2012

Ingeborg Berge og Henrik Vestøl

Ingeborg Berge og Henrik Vestøl

Den første sommerkvelden var 18. juli,
og denne gamle kirken fra Minnesota ble nesten fullsatt.
Per Erik Stave Engdal fortalte fra sin tid som sjømannsprest i New York
og Ingeborg Berge Vestøl spilte sammen med ektemannen Henrik Nordengen Vestøl.
Aud Berge leste dikt av Rolf Jacobsen og til kaffen var det vafler - på Sjømannskirkevis.

Onsdag 15. august var det ny sommerkveld i Utvandrerkirka. Nå var det tidligere Hamar-domprost og Ottestad-prest Ole Elias Holck som fortalte fra sjømannskirketiden sin, blant annet i London for 40 år siden! Anne Flugstad leste Prøysen og spilte fløyte. Renate G. Kulbrandstad bidro med sang til pianomusikk av Thomas Caplin.
Det var kaffeservering med blåbærmuffins og trekning på gratis åre. I kollekten kom det inn flere tusen kr til Sjømannskirken.

Del denne siden