Sjømannskirken i Hamar region

Sjømannskirken i Hamar region (Innlandet fylke)
- ønsker å gi fellesskap til dem som har møtt Sjømannskirken i utlandet
og samtidig være et fellesskapstilbud i nærmiljøet.
- omfatter 5 prostier og 78 menigheter i Hedmark-delen
og 5 prostier og 87 medigheter i Oppland-delen av Hamar Bispedømme
- ledes av et regionstyre
- har rundt 20 foreninger og fellesskap
- har ca 470 medlemmer - og over 1000 faste givere

Regionstyrets leder er Jorid Sønstegaard, Gjøvik

125-årsjubileum for Hamar krets og Hamar region

Nils-Tore Andersen intervjuer Georg Hille

Nils-Tore Andersen intervjuer Georg Hille

Søndag 13. september 2015 kl 18:
Jubileumsfest i Hamar Misjonshus.

Det er i år 125 år siden Hamar krets ble utskilt fra Oslo krets av Sjømannsmisjonen.

Vi startet feiringen under inspirasjonssamlingen i Lillehammer i april. Tildligere Hamar biskop Georg Hille kommer til Hamar sammen med Nils-Tore Andersen. Dette blir også velkomstfest for nyansatt rådgiver i Norgesarbeidet, Line Kvalvaag, som tidligere har vært sjømannsprest i San Pedro og Stockholm. Mannskoret Brødrerøster deltar også!

Regionårsmøter og Inspirasjonssamlinger

Inspiasjonsdagen i 2014 startet med festgudstjeneste i Gjøvik kirke der to sjømannsprester-offshore ble innsatt av utenlandssjef Asbjørn Vilkensen, og de fem øvrige offshore-prester deltok sammen med seniorprestene Knut Sønstegaard og Asbjørn Haugen

Inspiasjonsdagen i 2014 startet med festgudstjeneste i Gjøvik kirke der to sjømannsprester-offshore ble innsatt av utenlandssjef Asbjørn Vilkensen, og de fem øvrige offshore-prester deltok sammen med seniorprestene Knut Sønstegaard og Asbjørn Haugen

Inspirasjonssamling på Gjøvik 5. mai 2019
Kl.11.00: Gudstjeneste i Hunn kirke ved sokneprest Jens Dale og koret KORPUS
Kirkekaffe
Kl.13.00: Inspirasjonssamling
Musikk ved Torbjørn Dyrud
Tale av offshoreprest Gunnar Mathisen – «Vi går om bord»

Inspirasjonssamling på Hamar 22. april 2018
Kl. 11: Gudstjeneste i Storhamar kirke v/Per Erik Stave Engdal og Jan Tommy Fosse.
Mannskoret Brødrerøster deltar
Kirkekaffe for menighet og tilreisende.
Intervju med konsulent i Norgesarbeidet Håvard Sandvand Dahlen
og glimt fra Sjømannskirkens arbeid v/ Jan Tommy Fosse
Kl. 13.30: Årsmøte: Valg, saker til generalforsamlingen og årsmelding 2016/17
Hilsen fra Berlin v/Kjersti Hesthagen
Kl. 15.30: Middag for tidl. og nåværende sjømannskirkeansatte, vikarer og vinterassistenter

Inspirasjonssamling på Gran 23. april 2017
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Nikolaikirken, Granavollen v/ sokneprest Unni Sveistrup og Asbjørn Haugen. Sang ved barnekoret Hadeland Soul Kids. 
Kirkekaffe med smørbrød, rundstykker og kaker
Kl. 13.00: Inspirasjonssamling i det gamle kommunelokalet ved Søsterkirkene
Granavollen - et kort historisk innblikk v/Marit Tingelstad
Beredskapsarbeidet i Sjømannskirken v/rådgiver Kjersti Helland

Inspirasjonssamling i Brumunddal 24. april 2016
Kl. 11: Gudstjeneste i Brumunddal kirke v/Ingrid Tandberg og Birgitte Bentzrød.
Kirkekaffe for menighet og tilreisende.
Intervju med Rigmor Aasrud fra Hovedstyret
og glimt fra Sjømannskirkens arbeid v/ rådgiver/sjømannsprest Line Kvalvaag.
Kl. 14: Valgting/årsmøte: Valg, saker til generalforsamlingen og årsmelding 2015
Kl. 16: Avslutning med suppe og rundstykker

Inspirasjonssamling med jubileum i Nordre Ål kirke, Lillehammer 26. april 2015
2015 er jubileumsår for Hedmark og Oppland region! Det er 125 år siden Hamar krets ble opprettet. Vi starter markeringen med inspirasjonssamling i Nordre Ål kirke i Lillehammer. Det blir gudstjeneste, kirkekaffe og festsamvær. Vi får besøk av Sjømannskirkens nye generalsekretær Ørnulf Steen.
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Nordre Ål kirke, Lillehammer
v/Ørnulf Steen, Arne Svilosen, Jon Arne Lund, Stein Vangen og Asbjørn Haugen
Kirkekaffe med smørbrød, rundstykker og kaker
Kl. 13.00 Festsamvær i kirken
Sang og musikk v/ Carol og Thor Kvande
Inspirasjon v/ generalsekretær Ørnulf Steen
Korte glimt fra 1890, 1936 og 2014 v/ Aslaug Sikveland Haugen
Samtale med mangeårig kretssekretær Leiv Tore Briseid

Inspirasjonssamling på Gjøvik 27. april 2014
11.00 Gudstjeneste i Gjøvik kirke v/ Knut Sønstegaard, Asbjørn Haugen og Asbjørn Vilkensen Innsettelse av to sjømannsprester - offshore, Berit Bjørnerud og Hans Jørgen Svartvasmo. Kirkekaffe på Ynglingen, like ved kirken
Fokus på Sjømannskirkens arbeid offshore / Nordsjøen
Kulturprogram og hilsener.
14.30 Årsmøte og valgting på Ynglingen.
Årsmelding for 2013. Samtale om arbeidet. Valg av kretsstyre og nominasjonskomite.
Valg av delegater til generalforsamlingen 28.-31.8
Hovedstyrets hilsen v/ Asbjørn Vilkensen
16.00 Middag m/ kaffe på Ynglingen
Inspirasjon v/ Espen Ingebrigtsen

Kretsårsmøtet 9. mai 2013 - i Ottestad
i Utvandrermuseet i Åkershagan Kristi Himmelfartsdag ble en stor inspirasjonsdag for de 50 påmeldte - og for de mange som i tillegg deltok i gudstjenesten med kirkekaffe - og i kulturaften på slutten av dagen. Dagens gjester var utenlandssjef Jan Tommy Fosse og leder for Frivillighetsseksjonen Steinar Tverrli.
11.00: Gudstjeneste i Utvandringens Minnekirke v/seniorprest Asbjørn Haugen og Jan Tommy Fosse. Sang og musikk v/ Anne Flugstad, Fred Dalbakk og Oddvar Urstad
12.30: Kirkekaffe i Utvandrermuseet. Mulighet til å se utstillingen av Den norske Amerikalinje
13.00: Årsmøte i Utvandrermuseet. Hovedstyrets hilsen v/ Jan Tommy Fosse
Årsmelding for begge kretsene. Vedtak om sammenslåing av kretsene Hedmark og Oppland og valg av nytt felles kretsstyre. Orientering om arbeidet i Norge - og ny medlemsordning v/leder i frivillighetssesjonen Steinar Tverrli. Kretsen fikk 47 nye Sjømannskirke-medlemmer!
15.00: Middag m/ dessert og kaffe. Hilsener og glimt fra to sjømannskirker, Antwerpen v/ Olav Landheim og Tenerife v/ Ragnhild og Nils Kr Lie.
17.00: Sjømannskirkens kulturaften i Utvandrerkirken:
Mannskoret Brødrerøster: Sanger fra Norge og det store utland
Multiaktør Anne Flugstad: Sjømannskirke-verdier i Prøysen-tekster
Utenlandssjef Jan Tommy Fosse: Fortellinger fra Sjømannskirkens hverdag

Kretsårsmøte 3. juni 2012 i Fagernes
startet med gudstjeneste i Tingnes kirke kl 11 v/ sogneprest Jostein Enger og Vidar Svarva, daglig leder i Sjømannskirken i Hamburg. Etter kirkekaffe sammen med menigheten, fortsatte kretsmøtet i festsalen på Valdres Folkemuseum, der konservator og pilegrimsleder i Valdres, Jahn Børe Jahnsen kåserte om «Valdres - stavkirkedalen»
Etter festmiddag med hilsener var det vanlige årsmøtesaker med valg av nytt kretsstyre for Oppland og Hedmark. Kretsårsmøtet ble ledet av Bjørg Erlimo, kretsstyreleder i Oppland og Hans Enger, kretsstyremedlem fra Fagernes.

Kretsårsmøte Kristi himmelfartsdag 2. juni 2011 i Kongsvinger
startet med gudstjeneste i Vinger kirke ledet av prost Øystein Halling. Deretter ledet Øystein omvisning på Kongsvinger Festning før middag, årsmøte og Fest på kjerka i Herdahlsalen med mye sang og musikk, Børliprogram og festtale ved områdeleder Sigmund Fløttum som var hovedstyrets utsending.

Kretsårsmøte 25. april 2010 i Engehaugen kirke i Gjøvik
hadde preg av jazz-musikk og Sjømannskirken i New Orleans med en gruppe fra Gjøvik som spilte under og etter gudstjenesten - og et New Orleans-program v/ kretsstyremedlem Hans Enger under kirkekaffen. Det var regionleder Steinar Tverrli som representerte hovedstyret og holdt festtalen under middagen etter årsmøtet.

Kretsårsmøtet Kristihimmelfarsdag 21. mai 2009 i Stange
startet med gudstjeneste i Stange kirke v/ sogneprest Frede Fjågesund og generalsekretær Kjell Bertel Nyland. Middagen ble servert i Menighetssenteret Vollbo i Stange før årsmøte og festtale ved Kjell Bertel Nyland, som hadde en av sine siste tjenester som generalsekretær for Sjømannskirken denne dagen. Ordfører i Stange, Nils Amund Røhne, overrasket forsamlingen med en musikalsk hilsen.

Bursdagsfest i Storhamar kirke 14. september 2014

Multiaktør Anne Persdotter Flugstad og musiker Fred Dalbakk

Multiaktør Anne Persdotter Flugstad og musiker Fred Dalbakk

Sjømannskirkens nyvalgte hovedstyreleder Kjell Nordstokke deltok i Storhamar kirke søndag 14. september da vi feiret Sjømannskirkens 150-årsjubileum. Mannskoret Brødrerøster, multiaktør Anne Persdotter Flugstad og musiker Fred Dalbakk og tidl sjømannsprest og domprost Ole Elias Holck deltok også - sammen med sjømannskirkevenner i mils omkrets. Det var bursdagskake og bursdagsvafler m.m.m....

150-årsdagen ble feiret med festgudstjenester i alle landets domkirker. I Bergen deltok kong Harald. I Hamar domkirke ble gudstjenesten søndag 31. august ledet av sokneprest Per Erik Stave Engdal, som kom til Hamar fra tjeneste som sjømannsprest i New York. Multiaktør Anne Persdotter Flugstad deltok sammen med medlemmer av Hamar domkor og domkantor Trond Våge. Siste nytt fra Sjømannskirken og hilsen fra Bergen v/ seniorprest Asbjørn Haugen.

Sjømannskirkens dag

Sjømannskirkens dag 2011 blir markert i Ringsaker med
- pilegrimsvandring på Præstvægen fra Prøysenstua kl 16 til mat og vafler ved Pilegrimsstuggua kl 18 - og samvær i Ringsaker kirke kl 19.30. Se plakat. Kulturelle innslag underveis v/ multiaktør Anne Flugstad og musiker Fred Dalbakk: Finner vi sjømannskirkens verdier hos Prøysen? Vinterpresteparet Aslaug og Asbjørn Haugen leder vandringen. Prøysenstua på Pilegrimskartet.
- Pilegrimsmat og sjømannskirkevafler ved Pilegrimsstuggua ved Ringsaker kirke.
Vi smaker på vafler fra seks-sju sjømannskirker - og kårer den beste!
Pilegrimsstuggua på pilegrimskartet
-”Bursdagsfest på kjerka” i Ringsaker kirke Sogneprest Ole Amund Gillebo forteller om Olavskirken og pilegrimsmålet Ringsaker kirke. Pilegrimsprest Arne Bakken : "Pilegrimen i oss" Vinterassistentene Reidun og Leif Gunnar Sørlien forteller om Sjømannskirken i Korea. Multiaktør Anne Flugstad synger og forteller Prøysen, sammen med musiker Fred Dalbakk. Lokale sangkrefter. Tankestrek ved vinterprest Asbjørn Haugen

Sjømannskirkens dag 2010 - Nes
Mange kom sjøveien over Mjøsa til Nes for å feire Sjømannskirkens dag på Tingnes - i vakkert sensommervær - med antydning av høst... Men noen tok landeveien i bil fra Hamar.
Kl 16:15 Båt fra Hamar til Tingnes eller bilskyss fra Hamar
Kl 17:00 Middag i Spiseriet (rett ved Nes kirke) Historier fra Nes v/Lars Hasle
Kl 18:30 Samling i Nes kirke Sang av Mannskoret Brødrerøster fra Hamar
Hovedtaler: Sjømannsprest Asbjørn Haugen
Kl 20:00 Båtene går tilbake til Hamar

Andre arrangement i regionen

Åpen hage på Skavang gård, Helgøya 11.08.12:
Også dette året inviterte foreningen på Helgøya til Åpen Hage på Skavang gård. Godt hjulpet av foreningsdamer fra Nes, solgte de vafler, saft og kaffe til rundt to hundre hageglade små og store som hadde funnet veien til Berte Tøruds flotte og fargerike hage denne nydelige augustlørdagen.

Hjertevarmedager
2013: onsdag 18. september
2012: onsdag 19. september
2011: onsdag 5. oktober

Del denne siden