100 km gjennom Rendalen

Opp Fonnåsfjellet nord i Rendalen

Opp Fonnåsfjellet nord i Rendalen

Rendalen kommune har den lengste strekningen av pilegrimsleden gjennom Østerdalen
- med over 100 kilometer!

Pilegrimsleden kommer inn i Rendalen fra Trysil via Eltdalen - i fjellsti til Munkbetsetra,
fortsetter forbi Osdalssjøen (åpen bu) til Fjellkroken ved Osdalsjøveien, over Gamleskarven til Østvollen, forbi Pilegrimsbua (åpen bu) med utsikt til Rensjøene, og kommer ned via Bergevollen til Søljerøsta - og videre nedover Kongsskaråsen over Drevsjøveien ned langs Mistra - til Rosemaries kilde og videre mot Åkrestrømmen (hotell og campingplass). Den følger riksvei 30 er lite stykke nordover før den tar inn ved Åkrestrømmen Flerbrukshus og følger skogstien opp til Moraveien, kommer forbi Pilegrimssteinen på Åkre, følger Moravegen til Otnes - og videre nordover langs Rena til Bull-museet - og Øvre Rendal kirke. Herfra følger den delvis riksveien, går forbi Smedberget Pilegrimstun (åpent herberge), kommer i nærheten av Munkebakken på Elvål før Fonnås Gård - og går opp Fonnåsfjellet. Her gir den flott utsikt tilbake gjennom bygda, og fører vandreren i lett fjellterreng nordover, med utsikt til Sølen i øst og Jutulhogget og Alvdal i vest, før en tar fatt på nedstigningen til Tylldalen og Bygdetunet der.

Under finnes pilegrimsprogram i Rendalen i årene 2010 til 2015, fra 10-årsjubileet til 15-årsjubileet. Programmet de andre årene ligger under Pilegrimsprogram i Østerdalen.

Barnas Pilegrimssti danner en runde på ca tre km fra Øvre Rendal kirke til Smedberget og sørover i egen merket sti til Berger skole - eller motsatt.

Noen bilder fra pilegrimsvandring gjennom Rendalen.

Smedberget Pilegrimstun er et småbruket vår ved Østerdalsleden ca. 1, 5 km nord for Øvre Rendal kirke.

Barnas Pilegrimsti

Barnas Pilegrimsti i Øvre Rendal

Barnas Pilegrimsti i Øvre Rendal

I Øvre Rendal finnes kanskje verdens eneste Barnas Pilegrimssti!

Barnas pilegrimssti går i vakkert terreng, her ved garden Hågenstad, som kalles Ourom. Den ligger rett ovenfor (vest for) Berger skole. Og det er elevene der som har laget merkepålene og vært med på rydding og merking av stien.

Mandag 26. mai 2008 var den offisielle åpningen. I tillegg til elever og lærere fra Berger skole og presteparet Haugen deltok kultursjef Beate Hjertager i Tynset kommune og Rendalens kultursjef Torill Andreassen. Åpningsturen startet fra Coop-butikken i Øvre Rendal. Alle elevene ved Berger skole deltok, rundt 60! Det ble markeringer under vegs og enkel feiring hos Aslaug og Asbjørn prest i Smedberget.

Denne turstien lager en fin runde på rundt 3 km i pilegrimsleden fra Øvre Rendal kirke mot Smedberget pilegrimstun, der den svinger sørover igjen i Barnas Pilegrimssti med egne fargerike stolper mot Berger skole. Den blir jevnlig brukt av både skolen og barnehagen, men også av bygdefolk.

Smedberget Pilegrimstun

Smedberget i Øvre Rendal inviterer pilegrimer til overnatting

Smedberget i Øvre Rendal inviterer pilegrimer til overnatting

Smedberget Pilegrimstun er et småbruk ved Østerdalsleden ca. 1, 5 km nord for Øvre Rendal kirke.

Eldhuset er åpent for overnatting også om ingen er hjemme. I hovedhusets kjeller finnes det dusj og kokemuligheter. Matvarer kan kjøpes i dagligvarebutikker du passerer like etter kirken. Ved stallen er det utedo!

Forbi Smedberget går også Barnas Pilegrimssti, som sammen med Pilegrimsleden utgjør en fin runde på 3 km turvei. På stallveggen henger FYSAKs turkasse.

Rendalen Pilegrimsforum

ble opprettet i Friluftslivets år 2005 .

I kommunen er det kultursjefen som har ansvar for pilegrimsleden, - og kultursjef Toril Andreassen var første leder for Rendalen pilegrimsforum. Med seg hadde hun leder i historielaget Odd Steinar Grindal, klokker Liv Tone Trøen fra kirkekontoret, Lia-bestyrere Ingeborg og Sigmund Bø, veiviser og lokale kjentmenn Harald Nordtun, Jonny Haugset og Kjell Birger Moen og vandringsledere Asbjørn Haugen og Aslaug Sikveland Haugen, som eier Smedberget Pilegrimstun.

Pilegrimsforums første viktige oppgave var å legge tilrette for Rendals-etappene i historiens første langvandring i Østerdalsleden i juli 2005. Siden er det blitt flere vandringer, blant annet i samarbeid med Lia Gård.

En annen viktig oppgave er informasjon om pilegrimsleden gjennom bygda.
Heftet Pilegrimsleden gjennom Rendalen - vandrevei og kulturhistorisk knutepunkt ble gitt ut sommeren 2006. 

Vandreguide for Rendalen

Vandreguide for Rendalen

Vandreguide for Rendalen

Pilegrimsleden gjennom Rendalen - vandrevei og kulturhistorisk knutepunkt

Forfatter: Aslaug Sikveland Haugen, Utgiver Rendalen kommune og Rendalen Pilegrimsforum, 55 sider

«Flott hefte om pilegrimsveien gjennom Rendalen,» skrev Eivind Luthen på www.pilegrim.no 9. august 2006 og fortsatte:
2006 har blitt et kronår for pilegrimsinteressen i Norge, aldri har det gått så mange pilegrimer på stiene, aldri har det kommet ut så mye bra pilegrimslitteratur.

Ved Aakre, nær Kongsvegen, staar der en Sten
Av Uralders Ælde, av Grundfjeldsgranit;
Som Bauta den stod over Hedningeben;
Men Tiden hun ændres, og Sagan er sen,
Nu bærer den Korsmærket renset og ren;
Hær knælte hver Pilgrim; her hulket de tidt.
Jacob Breda Bull

.... Men nå har østerdølingene trått til. Skikkelig. Nå har de snekret sammen et smekkert hefte om pilegrimsruten gjennom Rendalen - en liten perle av en trykksak. Det er - naturligvis - ført i pennen av Aslaug Sikveland Haugen, nokså nyinnflyttet (5 år siden) til Rendalen og ihuga pilegrim. Hun er forresten gift med Asbjørn prest, pilegrimsvandrer han også.

Heftet inneholder bl.a. en kort innføring i den lokale pilegrimshistorien og sitater, veibeskrivelse fra sør til nord, dagsetappeforslag, mange gode illustrasjoner, kart, dikt og prosastykker. Her er det også henvisninger til turistkontorer for Rendalen, Trysil og Tynset og oversikt over aktuell litteratur og aktuelle nettsteder. Rendalens store sønn dikteren Jacob Breda Bull (1853-1930) er behørig presentert. Som seg hør og bør. Ingen norsk dikter har vært mer fokusert på pilegrimstradisjonen enn han.

Heftet byr på vare dikt om myrulla på Lomtjennmyrene, her er tette bilder av ugla og glade smårollinger på tur. Teksten veksler mellom små historiske tilbakeglimt og dagaktuelle refleksjoner. Her er brukbare rutebeskrivelser og fotodokumentasjon av glade pilegrimer på tur.

At heftet løfter seg ut av det navlebeskuende og titter ut i den store verden, til Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela gjør det troverdig, gjør det til ekte pilegrimslitteratur. Dette heftet bør oversettes til engelsk.

Jeg gir med glede en blomst også til Toril Andreassen, hun hører til et lite, meget eksklusivt knippe med kultursjefer som har tatt en skikkelig tak for pilegrimssaken.

Eivind Luthen

Pris kr 50! Noen få igjen.
Heftet kan bestilles fra asashaugen@gmail.com 913 57 013 og sendes portofritt.

Pilegrimsprogram i Rendalen 2015

På Lia Gård bygges stavkirke på Sørlia - Johanneskirken!

På Lia Gård bygges stavkirke på Sørlia - Johanneskirken!

Dette året feirer vi Østerdalsledens 15-årsjubileum - i Friluftslivets år!

27. mai: Årsmøte for Østerdalsnettverket på Lia Gård
10.30: En liten vandring langs pilegrimsleden til Sørlia med besøk i Johanneskirken, stavkirken som er under bygging, med påfølgende kirkekaffe.
11.30: Foredrag om naturvernområdet Forollhogna og forholdet til pilegrimsleden ved nasjonalparkforvalter Astrid Haug
12.30: Pause med lunsj og kaffe
13.00: Årsmøte

28. mai: Barnas Pilegrimssti: Vandring med hele Berger skole

23. juni: 15-årsjubileum for Østerdalsleden!
- Det inviteres til vandringer fra øst og vest mot Lia Gård med fest på Sørlia og den nye St. Johanneskirken kl 20 !
Vandringen starter i Burua kl 18 - et samarbeid mellom Rendalen pilegrimsforum og Turgruppa i Rendalen. Det var jo St Hans 2000 at Østerdalsleden ble åpnet i Lutnes i Trysil - med biskop Rosemarie Köhn og fylkesmann Sigbjørn Johnsen tilstede.

12.- 16. august: Pilegrimsretreat på Lia Gård
Vandring hjemover – spor og stier i landskapet
Pilegrimsretreatet ledes av Mari Kolbjørnsrud og Leif Gunnar Engedal. Lokale vandringer

12. september: Pilegrimsvandring fra Østvollen til Rosemaries kilde, ca 14 km.
Første rast blir etter ca 4 km ved Pilegrimsbua. Samarbeid mellom Rendalen pilegrimsforum og Turgruppa i Rendalen Idrettslag. Ta med klær, mat og drikke for en dagstur. Oppmøte med Åkrestrømmen forretningssenter kl. 09. Kontaktpersoner: Kari J. Høye, mobil 996 17 733, Toril Andreassen, mobil 915 18 732.

27. oktober: Pilegrimsseminar på Lia Gård

Pilegrimsprogram i Rendalen 2014

3. juni: Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal med Berger skole
fra skolen til Smedberget pilegrimstun.

22.-29. juli: Pilegrimsuke fra Lia Gård til Nidaros og Stiklestad:
Vandringer fra Lia Gård langs Østerdalsleden mot Stiklestad:
22. juli: Ankomst Lia Gård. Liten vandring
23. juli: Forberedelsesdag pa Lia med kortvandringer.
24. juli: Kjøreetappe til Fonnås. Morgenbønn i Øvre Rendal kirke. Vandring over Fonnåsfjellet til Skårsåsætra
25.juli: Kjøreetappe til Tylldalen, morgenbønn i Tylldalen kirke. Vandring over fjellet til Tynset. Overnatting i 4-sengshytter pa Tynset camping. Middag pa Tynset.
26.juli: Morgenbønn i Tynset kirke, vandring til Vingelen. Kjøreetappe til overnatting pa Rødde folkehøyskole.
27.juli: Kjøreetappe til Munkeby eller Holt Gamle kirke. Vandring til Stiklestad. Middag. Nattverdgudstjeneste i Stiklestad Kirke. Spelet om Heilag Olav fra kl 23 til kl 01. Retur til Rødde folkehøyskole, ankomst ca kl 03.
28.juli: Vandring til Nidarosdomen fra Rødde eller Tiller. Middag i Trondheim. Våkenatt i Nidarosdomen. Retur til Rødde.
29.juli: Retur til Lia Gård eller eget opplegg i Trondheim.

28. oktober: Pilegrimsdag / Nettverksmøte for Østerdalsledene
på Lia Gård fra kl 10. Besøk av Roger Olsen, daglig leder ved Pilegrimssenteret i Oslo

Pilegrimsprogram i Rendalen 2013

Pilegrimer fra Hong Kong langs Moravegen

Pilegrimer fra Hong Kong langs Moravegen

8.-12. mai: Temavandring fra Lia Gård til Øvre Rendal. 

16.-20. mai: Indre og ytre vandring på Lia Gård.

26.-27. mai: Feiring av 5-årsjubileet til Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal

12.-16. juni: Hong-Kong-kinesere vandrer fra Rendalen til Trondheim

13. juni: Fra Fiskviklia via Pilegrimssteinen til Ytre Rendal kirke

13. juli: Vandring fra Søljerøsta kl 12 (6 km) til pilegrimsmesse og 15-årsjubileum ved Rosemaries kilde, ved Åkrestrømmen i Rendalen kl 14. Kaffeservering

28. juli: Vandring til olsokspelet i Tylldalen

28. juli: Buss fra Lia Gård via Rena til Vang kirke. Vandring derfra til olsokfeiring på Domkirkeodden på Hamar.

29. juli-4.aug: Pilegrimsuke på Lia Gård.

Pilegrimsprogram i Rendalen 2012

Guren Hagen synger for pilegrimer ved Pilegrimsteinen på Åkre

Guren Hagen synger for pilegrimer ved Pilegrimsteinen på Åkre

24. mai: Pilegrimsvandring i Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal sammen med elever og lærere fra Berger skole. Start fra Prestegården kl 10 og forfriskningspause i Smedberget Pilegrimstun ca kl 11.30.

14. juli: Pilegrimsvandring fra Søljerøsta til Rosemaries kilde i forbindelse med Åkrestrømmen Grendefestival. Skyss fra Øiseth hotell kl 11.30. Pilegrimsmesse og kaffe ved Rosemaries kilde kl 14.00

23.-29. juli: Pilegrimsuke på Lia Gård med vandring mot Nidaros:
Mandag 23: Ankomst Lia Gård
Tirsdag 24: Retreatdag på Lia Gård med forberedelser og vandring til Peters kapell
Onsdag 25 (Jakobsdagen!): Rena - Lia: Den nymerkede pilegrimsleden fra Rena i Åmot til Pilegrimssteinen på Åkre er godkjent. Dette markeres ved morgensang i Åmot kirke på Rena kl 10. Vi vandrer til lunsj på Nesvangen og videre til Løpsjøkoia og Flåtestøa sammen med pilegrimer fra Lia Gård. Vandreledere er Sigmund Bø, Finn Nygård og Per Erik Owrenn. Transport til Lia. Kveldsmesse i Lia kirke og - konsert med bl.a. Oline Sofie Bakkom.
Torsdag 26: Lia - Åkre: Vandring fra Lia Gård i Moraveien via "Det glade hjørne", Fiskviklia til kulturprogram ved Pilegrimssteinen på Åkre v/ordfører Norvald Illevold og Guren Hagen.
Fredag 27: Lia - Vingelen - Rødde (Melhus): Pilegrimsbusstur fra Lia, morgenbønn i Ytre Rendal kirke, middagsbønn i Vingelen kirke, besøk i Vingelen kirke- og skolemuseum. Omvisning i Røros v/Hiort-Engan. Middag på Rødde Folkehøgskole, Melhus. Pilegrimssprogram v/ Aslaug og Asbjørn Haugen
Lørdag 28:Melhus - Nidaros: Pilegrimsvandring fra Rødde kl 09 til morgenbønn i Tiller kirke kl 11.30 og videre til Nidaros. Middag i Trondheim kl 18. Kl 20 blir vi med på vandregudstjenesten fra Lo kirke på Sverresborg mot Olavsvaka i Nidarosdomen kl 23.
Søndag 29:Olsok i Nidaros kl 11: Olsokhøymesse i Nidarosdomen. Olavsfestdagene feirer 50-årsjubileum i år!

Pilegrimsprogram i Rendalen 2011

Ved Pilegrimssteinen på Åkre

Ved Pilegrimssteinen på Åkre

25.-31. juli: Pilegrimsvandring fra Lia Gård
gjennom Rendalen til Olsokspel i Tylldalen Bygdetun

14. september: Pilegrimsseminar på Lia Gård
- for alle som er interessert i pilegrimsvandring

13.-16. oktober: Ung voksen retreat med pilegrimsvandring på Lia Gård

10-årsjubileum i 2010

Pilegrimsvandring fra Munkbetsetra

Pilegrimsvandring fra Munkbetsetra

Gå og finn ti pilegrimsminner fra St Hans til Mikkelsmess - 23. juni-29. september:
Fra 23. juni ligger det stempler ved ti pilegrimsminner i Rendalen. Et pilegrimspass å stemple i, samt kart og mer info, blir å finne på kulturkontoret og her på hjemmesiden.
Pilegrimsminnene fra sør til nord: Munkbetsetra mot Trysilgrensen, Pilegrimsbua ved Rensjøene, Rosemaries kilde på Åkrestrømmen, Moravegen, Pilegrimssteinen på Åkre, Vangen der Bull-museet står, korset på alteret i Øvre Rendal kirke, Munkebakken på Elvål, Fonnås Gård og Messeplassen på Fonnåsfjellet.

22. - 24. juli: Pilegrimsvandring fra Munkbetsetra til Pilegrimssteinen på Åkre
Torsdag 22. juli: Munkbetsetra-Fjellkroken/Osdalsjøveien
Fredag 23. juli: Fjellkroken-Østvollen
Lørdag 24. juli: Østvollen-Pilegrimsbua-Søljerøsta-Åkre

Søndag 25. juli 2010: Jubileumsdag på Lia Gård i Rendalen
Åpning med lek og aktiviteter, vandring for små og store til Fotini, middag, kaffe og kaker
kl 17 Festmøte: Solveig Fiske, Ola Jonsmoen, musikere
kl 19 Jubileumsforestilling: Helga Samset og musiker
Dette er også festdagen for apostelen Jakob, pilegrimenes apostel. Siden den er på en søndag i år, er 2010 jubelår i Santiago de Compostela og for pilegrimsvegen dit, Camino de Santiago. Flott dag å markere Østerdalsledens 10 år!

4.– 8.august: Innvielsesvandring av ny led fra Rena stasjon til Lia Gård.
Vi starter onsdags kveld og er framme på Lia Gård på søndag. En kan overnatte i koier eller telt underveis eller kjøres fram og tilbake fra Lia Gård hvor en kan overnatte i enkel standard. Enkelt tidebønnsliv, frokost og middag ved overnattingssted, møte med lokale personer underveis. Deltagere fra nærmiljøene er velkommen til dagsturer.
Onsdag 4.8 - Vandring på Pilegrimsskjæret og Pilegrimskonsert i Rena kirke
Oppmøte på Nesvangen med lokal vandring. Pilegrimskonsert m/Tone Hulbækmo og "Kalenda Maja"
Torsdag 5.8 - Vandring nordover langs leden ca 16 km
Oppmøte på Nesvangen. Transport fra Rød til middag, kveldsprogram, aftenbønn Lia Gård
Fredag 6.8 - Vandring nordover langs leden fra Rød til Trollhytta
Oppmøte på Rød Gård. Middelalderlunsj på Pilegrimshaugen.
Lørdag 7.8 - Vandring nordover fra Trollhytta til Negardskroktjønn
Transport etappe fra Negardskroktjønn til Fotini kapell. Vandring fra Fotini kapell til Lia Gård
Middag, kveldsprogram, aftenbønn på Lia Gård
Søndag 8.8 - Avslutningsdag på Lia Gård
Nattverdsgudstjeneste – frokost. Vandring til Storsjøen, formiddagsbønn i Peters kapell, kaffe
Dagsetappene er på ca. 15 – 20 km med gode pauser underveis. Dersom noen ønsker å overnatte langs pilegrimsleden, ta med sovepose. Soverom på Lia disponeres under hele arrangement.

6.- 11. september: Stafettvandring fra Tylldalen gjennom Rendalen via Stor-Elvdal til Nesvangen på Rena i Åmot

10 pilegrimsminner i Rendalen

Pilegrimsminner i Rendalen i jubileumsåret 2010

Langs pilegrimsleden gjennom Rendalen finnes mange kulturminner – og minner etter pilegrimstrafikken her i middelalderen. Vi har valgt ut ti pilegrimsminner, de fleste gamle, men noen også av nyere dato, og inviterer bygdefolk og sommergjester til å finne disse stedene langs pilegrimsleden denne jubileumssommeren.

Fra 23. juni til 29. september – fra St Hans til Mikkelsmess – ligger det stempler ved disse ti pilegrimsminnene. Et pilegrimspass å stemple i med kart og mer info, kan du få på kulturkontoret og i kassene på flere av disse stedene.

Pilegrimsminnene fra sør til nord: Munkbetsetra mot Trysilgrensen, Pilegrimsbua ved Rensjøene, Rosemaries kilde på Åkrestrømmen, Moravegen, Pilegrimssteinen på Åkre, Vangen der Bull-museet står, korset på alteret i Øvre Rendal kirke, Munkebakken på Elvål,Fonnås Gård og Messeplassen på Fonnåsfjellet.

Disse minnene forteller til sammen en spennende historie om pilegrimsvandring gjennom bygda i gammel – og ny tid. Det blir også premier å vinne for dem som finner mange pilegrimsminner i Rendalen denne jubileumssommeren… Send kopi av pilegrimspasset med stempler til kulturkontoret innen 1. oktober.

01.10.10: Pilegrimspasset ferdig stemplet! "Gå og finn 10 pilegrimsminner" i Rendalen er ferdig for dette året. Vi hadde tenkt det som et jubileumsprosjekt, men interessen har vært så stor at vi vil fortsette neste år. Kanskje med noen nye stempler... Nå er stemplene samlet inn for sesongen, og vil bli lagt ut igjen til St.Hans neste år. Velkommen til å delta da.....

02.10.10: Vinnerne er trukket! Det var mange som deltok i "Gå og finn 10 pilegrimsminner". Av dem som sendte inn kopi av pilegrimspasset sitt, hadde de aller fleste fått 8-10 stempler. De som ble trukket ut var Anny Heiberg fra Øvre Rendal og ekteparet Monica og Sven-Olof Högmann fra Kil i Sverige. De siste hadde lagt ved et brev der de fortalte om sin vandring fra Trysil til Singsås. De vil forsette vandringen mot Nidaros neste sommer. Veldig artig at også folk fra Elverum hadde deltatt i dette opplegget. To flunkende nye fotobøker med bilder fra hele Østerdalsleden, men mest fra Rendalen, er sendt til vinnerne.

Her er beskrivelse av de ti pilegrimsminnene – med adkomst:

1) Munkbetsetra var hvilested for pilegrimene i middelalderen, et av de stedene der bare pilegrimene fikk beite hestene sine. Beiteplassen tilhørte helgenkongen - og ikke bøndene.. Pilegrimene ble ofte kalt munker på grunn av klesdrakta. 3 veier til Munkbetsetra:
1. Fra Eltdalen i Trysil nordover pilegrimsleden ca 15 km
2. Fra Skjerbekkdalen sørover ca 4 km fra p.plass
3. Fra Fjellkroken ved Osdalsvegen østover pilegrimsleden, ca 13 km

2) Pilegrimsbua er ei ny bu som er plassert der det kan ha vært et overnattingssted for pilegrimer i middelalderen. Den har en flott beliggenhet nedenfor Renåfjellet med utsikt til Rensjøene sørover, til Stor-Elvdalsfjellene og Rondane i vest og til Tronfjellet i nord. 2 veier til Pilegrimsbua, begge i Pilegrimsleden:
1. Fra Østvollen i øst over Renåtangen, ca 4 km
2. Fra Bergevollen i nord-vest, ca 4 km eller fra Søljerøsta, ca 6 km

3) Rosemaries kilde er et nyere pilegrimsminne nordøst for Åkrestrømmen. Dette er en grunnvannskilde som ble innviet av biskop Rosemarie Köhn 16. juli 1998. Hver sommer er det pilegrimsvandring hit til pilegrimsmesse i regi av Ytre Rendal menighet og Åkrestrømmen Vel. 3 veier til Rosemaries kilde:
1. Fra Åkrestrømmen i pilegrimsleden ca 2 km
2. Fra Drevsjøvegen, 217 ca 2 km i pilegrimsleden
3. 10 min vandring fra p.plass på bilvei fra skilt ved 217

4) Moravegen er den gamle ferdselsveien/kongeveien i skogtraktene fra Koppang til Rendalen. (Mora=skog). Moravegens stempel ligger ved Pilegrimssteinen.
1. Fra Strømssalen ved rv 30 ca 1,5 km i pilegrimsleden
2. Fra rv 30 følg skilt til Pilegrimssteinen

5) Pilegrimssteinen på Åkre er ”Det ældste historiske Vidnesbyrd om Pilgrimsfærderne gjennom Rendalen.. Av fire Stener staar nu bare den ene tilbake. Den bærer foruten Korset ogsaa et raa tindhugget ML.. Pilgrimerne paa Fremtur og Tilbaketur har strøket gjennem Korset med sine jernpiggede Staver efterat de har fremmumlet.. sin Takkebøn for lykkelig Halvveisfærd mellom Oslo og Nidaros” (Jacob B Bull)
1. Fra Strømssalen ved rv 30 ca 1,5 km i pilegrimsleden til Moravegen, så ca 1 km nordover
2. Fra rv 30 følg skilt til Pilegrimssteinen som ligger rett bak Fagertun skole

6) Vangen står det på merkepålen ved Bull-museet i Øvre Rendal. Navnet forteller at det her var en Olavs-vang – et hvilested for pilegrimene. Her møtte de bygdefolket. Pilegrimsleden følger den gamle kongeveien fra Rv 30 forbi Gammelskola og Bull-museet.

7) Korset i Øvre Rendal kirke har vært et krusifiks som pilegrimene har sett i den eldste kirken som sto på Nordset i Østagrenda fra 1100-tallet. Kirken ligger like ved RV 30 og pilegrimsleden går rett forbi. Er åpen i kirketjenerens arbeidstid hverdager i skoleferien – og i forbindelse med gudstjenester. Kirkekontoret: tlf 62 46 84 69. Kirketjener: 970 66 559

8) Munkebakken på Elvål ligger et stykke fra pilegrimsleden slik leden er merket i dag, men den har beholdt navnet i flere hundre år og vitner om pilegrimer som vandret her.
1. Fra sør ca 1,5 km i p.leden vestover fra Rv 30 1 km etter Skytterbaneveien
2. Fra nord ca 1,5 km i pilegrimsleden inn fra grendehuset Elvheim

9) Fonnås Gård er en av Rendalens aller eldste kjente gårder. Her er det gjort flere oldtidsfunn, blant annet Fonnåsspenna fra folkevandringstida, rundt år 500. Her hvilte pilegrimene før de tok fatt på den bratte oppstigningen på Fonnåsfjellet. Koksteinhaugene kan være minner etter pilegrimsmåltidene. Fonnås Gård ligger rett nord for veikrysset, der Unsetveien tar av fra rv 30

10) Messeplassen på Fonnåsfjellet ligger ved panoramautsikten på Fonnåsfjellet i nærheten av den gamle brannvarden. Her stoppet pilegrimene, så seg tilbake og hadde en andaktstund før de vandret videre innover snaufjellet. Fra Fonnås-gården, som ligger på 310 moh, er det ca 3 km opp til 890 moh.

Pilegrimsuke i Rendalen i 2009

Pilegrimsvandring fra Østvollen

Pilegrimsvandring fra Østvollen

Lia Gård inviterte også dette året til pilegrimsuke med vandring i Pilegrimsleden gjennom Rendalen. De fleste deltok i hele arrangementet og bodde på Lia Gård. Flere fra bygda var med på dagse tapper.

Mandag 20.07: Ankomstdagen på Lia Gård

Tirsdag 21.07: Gammelskarven - Østvollen, 7 km
På grunn av mye regn og dermed altfor stor bekk/elv å vasse over i siste del av dagsetappen, ble vi frarådet av vår kjentmann Harald Nordtun å følge programmet. Uka startet i stedet med en vandring mellom alle kirkestedene på Lia Gård: Fra morgenbønn i Lia kirke, ned gammel Kjerkeveg til middagsbønn i Peters kapell ved Storsjøen, opp samme vei og vestover gjennom skogen til julekapellet og nystekte pannekaker i pannekakehytta og derfra til Fotini - et ortodoks kapell som er under bygging. En flott dag – og en god start på pilegrimsuka. Kanskje starter vi slik et annet år også?

Onsdag 22.07: Østvollen-Søljerøsta, Strømssalen-Åkre, 9+3 km
Kl 10:00 Vandringen startet fra Østvollen. Nistepause og program ved Pilegrimsbua. Fra Søljerøsta var det transportetappe fram til en tre kvarters vandring fra Strømssalen til Moravegen og Pilegrimssteinen på Åkre (ved Fagertun skole) – et viktig kulturminne! Musikalsk innslag med Tove P. Dalbakk. Lia-folk kom med kaffe og wienerbrød!
Overnatting på Lia eller privat

Torsdag 23.07: Øvre Rendal - Fonnåsfjellet – Skårsåsetra, 11 km
Kl 10:00 Dagen startet med morgenbønn i Øvre Rendal kirke. Transportetappe til Fonnås. Kl 11:00 vandret vi opp Fonnåsfjellet, rastet ved Messeplassen og vandret innover til Skårsåsetra.
Kl 20:00 Konsert på Lia Gård v/Knut Stiklestad og Sigstein Folgerø
Overnatting i telt på Skårsåsetra eller Smedberget Pilegrimstun

Fredag 24.07: Skårsåsetra – Tylldalen, 12 km
Vandringsstart fra Skårsåsetra etter frokost kl 09:00. Matservering ved Nysætra ca kl 15:00 og en transportetappe, før vi vandret ned til Tylldalen bygdetun og premieren av det nyeste Olsok-spelet ”Jubili, Jubilo” kl 19:00, og kompletorium etter gammel tradisjon i Tylldalen kirke kl 21:00. Skyss gjennom bygda til Lia.

Vandringsledere: Harald Nordtun og Aslaug og Asbjørn Haugen. Siste dagen var Arne Kristian Horten leder fra kommunegrensa. Kultursjef Toril Andreassen var med første og siste dag.

Del denne siden