Pilegrim i dag....

«At pilegrimen dukket opp igjen i vår tid i vår lutherske kirke, er fortsatt noe som forundrer og gleder. Ingen annen vei ivaretar så mange dimensjoner i menneskelivet som en pilegrimsvei.»
Arne Bakken, tidl. pilegrimsprest i Hamar bispedømme

«Pilegrimsleden - vei for verdifull vandring
Per-Otto Gullaksen på nettverksmøte for Østerdalsleden på Lia Gård 29.09.10

En av pilegrimsledene mot Nidaros går gjennom Østerdalen. I middelalderen var det stor trafikk her mellom Nidaros (Hellig Olavs by) og Vadstena (Hellige Birgittas by).

Rendalen kommune har den lengste strekningen av pilegrimsleden gjennom Østerdalen - med over 100 kilometer - i variert og flott natur!

Vi har ledet pilegrimsvandringer i siden 1995 - og har pilegrimsherberge på småbruket vårt i Rendalen.

Pilegrimsmål i middelalderen

Santiago de Compostela i Spania

Santiago de Compostela i Spania

Kristne har fra de tidligste tider reist på pilegrimsferd til de stedene som i særlig grad er knyttet til Jesu liv, spesielt Betlehem og Jerusalem.

I middelalderen oppstod det, som følge av helgen- og relikviedyrkelsen, mange kristne valfartssteder, f.eks. apostelen Peters grav i Roma, apostelen Jakobs grav i Santiago de Compostela og martyren Thomas Beckets grav i Canterbury.

I Norden valfartet folk særlig til Olav den helliges grav i Nidaros, til Knud den helliges grav i Odense og Hellige Birgittas grav i Vadstena.

En annen type pilegrimsmål var knyttet til Mariakulten, enten i form av undergjørende statuer (Chartres, Montserrat, Mariazell, Czestochowa) eller, særlig fra 1800-tallet, med utgangspunkt i Maria-åpenbaringer (Lourdes, 1858; Fátima, 1917).

Ved siden av Jerusalem har Roma, setet for paven, vært kristenhetens viktigste pilegrimsmål fra Kirkens tidligste år. Av kristne pilegrimssentra utenfor Europa kan nevnes Katarinaklosteret på Sinai (Egypt), St. Thomas-katedralen i Mylapore utenfor Madras (India), der apostelen Thomas skal ligge begravet, og katedralen til Jomfruen av Guadalupe i Mexico City, som ble bygd etter en Maria-åpenbaring i 1531. (Kilde: Store norske leksikon)

Olavsarven og Olavsvegene mot Nidaros

Nidarosdomen - et pilegrimsmål

Nidarosdomen - et pilegrimsmål

Olavsvegene til Nidaros
forbinder en rekke Olavssteder og utgjøres av et rutenettverk på 500 mil, derav vel 200 mil i Norge. Kirkene, klostrene og kapellene er en del av ledene. Den lille Olavskilden og Nidarosdomen utfyller hverandre.

Kart og oversikt over pilegrimsruter i pilegrimsleden.no

Leder i Hamar bispedømme

Hamardomen

Hamardomen

Hvor nu kun står tilbake en kostelig ruin,
ved Mjøsens blomsterbredder, ved sidene av stien
som fra det vakre Stange sig bukter op til Vang,
der lød i gamle dage messe og ottesang.

Der syslet munk og klerker med plekter og med skrift,
der syslet travle kjøbmenn med handel og bedrift,
der reiste borg og kirke sig kongelig mot sky,
der lå så lunt i bukten den gamle Hamar by.
T: Peder Andresen M: N.W.Gade

Hamar bispedømme har som bispedømme flest mil med merkede pilegrimsveier. Foruten leden som går fra Oslo gjennom Hadeland og Gudbrandsdalen til Nidaros fra 1997, har vi siden 2000 en merket pilegrimsvei vei som kommer fra Sverige inn i Trysil og gjennom Rendalen og Nord-Østerdal og videre til Nidaros. I 2006 ble en pilegrimsvei merket fra Hedalen til Filefjell i Valdres. I 2012 ble leden fra Rena i Åmot knyttet til Østerdalsleden i Ytre Rendal.

Gudbrandsdalsleden
- fra Oslo via Gran, Gjøvik og Øyer til Nidaros
- fra Oslo via Eidsvoll, Hamar, Lillehammer til Nidaros
Gudbrandsdalsleden på pilegrimsleden.no

Østerdalsleden
- fra Trysil via Rendalen, Tynset, Budal til Nidaros
- fra Rena via Lia Gård til Åkre i Rendalen og videre nordover som over.
Se mer her
Østerdalsleden på pilegrimsleden.no
Østerdalsleden er på Facebook

Del denne siden