Adventkalender 2018

1. Vi besøker julekrybbemuseet i Mollina, sør i Spania
1. Vi besøker julekrybbemuseet i Mollina, sør i Spania
2. Maria får englebesøk. Er det Josef vi ser utenfor til høyre?
2. Maria får englebesøk. Er det Josef vi ser utenfor til høyre?
3. Tømmermannen Josef får også englebesøk
3. Tømmermannen Josef får også englebesøk
4. Maria besøker sin slektning Elisabet, som også er gravid
4. Maria besøker sin slektning Elisabet, som også er gravid
5. «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.»
‭‭Lukas‬ ‭2:1‬ ‭
5. «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» ‭‭Lukas‬ ‭2:1‬ ‭
6. «Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.»
‭‭Lukas‬ ‭2:3‬
6. «Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.» ‭‭Lukas‬ ‭2:3‬
7. «Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,»
‭‭Lukas‬ ‭2:4‬ ‭
7. «Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,» ‭‭Lukas‬ ‭2:4‬ ‭
8. «for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.»
‭‭Lukas‬ ‭2:5‬
8. «for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.» ‭‭Lukas‬ ‭2:5‬
9. «- det var ikke husrom for dem.»
‭‭Lukas‬ ‭2:7‬
9. «- det var ikke husrom for dem.» ‭‭Lukas‬ ‭2:7‬
10. «Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,»
‭‭Lukas‬ ‭2:6‬
10. «Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,» ‭‭Lukas‬ ‭2:6‬
11. «og hun fødte sin sønn, den førstefødte.»
11. «og hun fødte sin sønn, den førstefødte.»
12. «Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.»
‭‭Lukas‬ ‭2:7‬
12. «Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.» ‭‭Lukas‬ ‭2:7‬
13. «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.»
‭‭Lukas‬ ‭2:8‬
13. «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.» ‭‭Lukas‬ ‭2:8‬
14. «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.»
‭‭Lukas‬ ‭2:9‬ ‭
14. «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.» ‭‭Lukas‬ ‭2:9‬ ‭
15. «De ble overveldet av redsel.»
‭‭Lukas‬ ‭2:9‬ ‭
15. «De ble overveldet av redsel.» ‭‭Lukas‬ ‭2:9‬ ‭
16. «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:»
‭‭Lukas‬ ‭2:10‬
16. «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:» ‭‭Lukas‬ ‭2:10‬
17. «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»
‭‭Lukas‬ ‭2:11‬ ‭
17. «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» ‭‭Lukas‬ ‭2:11‬ ‭
18. «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»»
‭‭Lukas‬ ‭2:12‬
18. «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»» ‭‭Lukas‬ ‭2:12‬
19. «Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.»
‭‭Lukas‬ ‭2:16‬
19. «Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.» ‭‭Lukas‬ ‭2:16‬
20. «Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.»
‭‭Lukas‬ ‭2:17‬ ‭
20. «Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.» ‭‭Lukas‬ ‭2:17‬ ‭
21. «Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.»
‭‭Lukas‬ ‭2:19‬ ‭
21. «Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.» ‭‭Lukas‬ ‭2:19‬ ‭
22. «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem»
‭‭Matteus‬ ‭2:1‬ ‭
22. «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem» ‭‭Matteus‬ ‭2:1‬ ‭
23. «De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham.»
‭‭Matteus‬ ‭2:11‬ ‭
23. «De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham.» ‭‭Matteus‬ ‭2:11‬ ‭
24. «Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.»
‭‭Matteus‬ ‭2:11‬ ‭
24. «Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.» ‭‭Matteus‬ ‭2:11‬ ‭

Hittil har alle våre adventkalendere inneholdt bilder av julekrybbene våre. Dette året gjør vi et unntak. 

I år vil vi vise bilder fra et stort julekrybbemuseum som vi besøkte nå i november, Museo de Belenes en Mollina, sør i Spania. I følge avisen SUR er dette verdens største julekrybbemuseum, med over seksti kunstneriske julekrybbe- landskap og mer enn tre tusen figurer i et område på over fem mål.

Vi ønsker alle en god adventstid.

Her er adventkalenderne med bilder av julekrybbene våre

Del denne siden