Vi tenner lys for vise menn på vandring, / Vi tenner lys for stjernen over dem. / Vi tenner lys for Josef og Maria, / Og for den lange vei mot Betlehem. (Eyvind Skeie)

Vi tenner lys for vise menn på vandring, / Vi tenner lys for stjernen over dem. / Vi tenner lys for Josef og Maria, / Og for den lange vei mot Betlehem. (Eyvind Skeie)

Del denne siden