En krybbe var vuggen som ventet ham her / det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. / Men stjernene lyste helt inn der han lå, / det lille barn Jesus på leie av strå.

En krybbe var vuggen som ventet ham her / det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. / Men stjernene lyste helt inn der han lå, / det lille barn Jesus på leie av strå.

Del denne siden