Adventkalender 2010

Vi tenner lys for ham som gav oss solen,
Og lar oss leve på den gode jord.
Vi tenner lys for alle barn i verden.
Vi tenner lys for søsken, far og mor.
(Eyvind Skeie)
Vi tenner lys for ham som gav oss solen, Og lar oss leve på den gode jord. Vi tenner lys for alle barn i verden. Vi tenner lys for søsken, far og mor. (Eyvind Skeie)
Är du en av tusen små? Är du han dom väntar på? Du mitt lilla barn en ängel givit namn. Är det jordens dölda skatt jag fått skydda denna natt? Är det själva himlen som jag gungar i min famn? (Carola)
Är du en av tusen små? Är du han dom väntar på? Du mitt lilla barn en ängel givit namn. Är det jordens dölda skatt jag fått skydda denna natt? Är det själva himlen som jag gungar i min famn? (Carola)
En krybbe var vuggen som ventet ham her / det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. / Men stjernene lyste helt inn der han lå, / det lille barn Jesus på leie av strå.
En krybbe var vuggen som ventet ham her / det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. / Men stjernene lyste helt inn der han lå, / det lille barn Jesus på leie av strå.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. / Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. / Han kom fra Guds himmel, 
Gud selv var han lik, / men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. / Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. / Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, / men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
Fra krybben til korset gikk veien for deg, / slik åpnet du porten til himlen for meg. / Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, / så alle kan samles i himlen hos deg! (Eyvind Skeie)
Fra krybben til korset gikk veien for deg, / slik åpnet du porten til himlen for meg. / Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, / så alle kan samles i himlen hos deg! (Eyvind Skeie)
I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor / i en krybbe i en stall fødes håpet til vår jord. / Så umerkelig så stille, / byens gater helt forlatt, / ingen opptog for den lille /
lyset kom en vinternatt. (Eidsvåg)
I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor / i en krybbe i en stall fødes håpet til vår jord. / Så umerkelig så stille, / byens gater helt forlatt, / ingen opptog for den lille / lyset kom en vinternatt. (Eidsvåg)
I det stille til de små bringer Jesus håp om fred, / og han kommer da som nå fra himlen til oss ned. / Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom, / evig er han her til stede, nå står grav og krybbe tom. (Eidsvåg)
I det stille til de små bringer Jesus håp om fred, / og han kommer da som nå fra himlen til oss ned. / Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom, / evig er han her til stede, nå står grav og krybbe tom. (Eidsvåg)
Vi tenner lys for vise menn på vandring, / Vi tenner lys for stjernen over dem. / Vi tenner lys for Josef og Maria, / Og for den lange vei mot Betlehem. (Eyvind Skeie)
Vi tenner lys for vise menn på vandring, / Vi tenner lys for stjernen over dem. / Vi tenner lys for Josef og Maria, / Og for den lange vei mot Betlehem. (Eyvind Skeie)
En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, / en svale må ei bede om nattely og ro,/ en løve vet sin hule hvor den kan hvile få / skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? (Brorson)
En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, / en svale må ei bede om nattely og ro,/ en løve vet sin hule hvor den kan hvile få / skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? (Brorson)
En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær. Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her. Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt. (Eyvind Skeie)
En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær. Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her. Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt. (Eyvind Skeie)
Og når vi kommer inn, ser vi barnet sove trygt. / Marias øyne smiler, det lyser varmt fra Josefs lykt. / Så kneler alle ned, vi bærer frem vår største skatt. / Og jeg vil gi det sangen som fyller hjertet mitt i natt. (Hans Olav Mørk)
Og når vi kommer inn, ser vi barnet sove trygt. / Marias øyne smiler, det lyser varmt fra Josefs lykt. / Så kneler alle ned, vi bærer frem vår største skatt. / Og jeg vil gi det sangen som fyller hjertet mitt i natt. (Hans Olav Mørk)
Jesus barnet i stallens vrå / åpner for himmelens glede / her og nå - og ditt hjerte må / bli fylt av Guds fred her nede (Arnold Eidslott)
Jesus barnet i stallens vrå / åpner for himmelens glede / her og nå - og ditt hjerte må / bli fylt av Guds fred her nede (Arnold Eidslott)
Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg / At undrenes under er det som har hendt / Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete / Nå vet jeg hvor stjernen ble tent / Himmel på jord / En nåde så stor / Jeg er’ke alene / Her jeg bor..
Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg / At undrenes under er det som har hendt / Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete / Nå vet jeg hvor stjernen ble tent / Himmel på jord / En nåde så stor / Jeg er’ke alene / Her jeg bor..
Der låg han med høy til pute / og gret på si ringe seng, / men englane song der ute / på Betlehems aude eng. (Jakob Sande)
Der låg han med høy til pute / og gret på si ringe seng, / men englane song der ute / på Betlehems aude eng. (Jakob Sande)
Vi tenner lys for englene og stallen, / for okse, esel, gjetergutt og lam. Vi tenner lys for barnet som skal fødes. Vi tenner lys for dem som tror på ham. (Eyvind Skeie)
Vi tenner lys for englene og stallen, / for okse, esel, gjetergutt og lam. Vi tenner lys for barnet som skal fødes. Vi tenner lys for dem som tror på ham. (Eyvind Skeie)
Og det fantes en mann som'n kjente som far. / Som tok alt det ansvaret fedre skar. / Som voktet og verne'n og kalt'n for sin, / mens folk rundt'n tenkte at godhet gjør blind. (Guren Hagen)
Og det fantes en mann som'n kjente som far. / Som tok alt det ansvaret fedre skar. / Som voktet og verne'n og kalt'n for sin, / mens folk rundt'n tenkte at godhet gjør blind. (Guren Hagen)
Og han hadde ei mor som vart mødrenes mor. / Ho vart utpekt blant tusener for å tråkk' opp et spor / som vart veien tel livet for den som har mot / tel å knele for han som vi trur gjorde bot. (Guren Hagen)
Og han hadde ei mor som vart mødrenes mor. / Ho vart utpekt blant tusener for å tråkk' opp et spor / som vart veien tel livet for den som har mot / tel å knele for han som vi trur gjorde bot. (Guren Hagen)
Gi oss ennå å bryte opp som de vise menn, / gi oss i natt en stjerne, og gi oss å følge den. (Einar Skjæraasen)
Gi oss ennå å bryte opp som de vise menn, / gi oss i natt en stjerne, og gi oss å følge den. (Einar Skjæraasen)
Til en stall i Betlehem går tre vise menn. / Følger den stjernen som er tent for å lede dem. / Julenatt, julenatt. Barnet ligger og sover. / Julenatt, julenatt. Ventetiden er over. (Tore Aas)
Til en stall i Betlehem går tre vise menn. / Følger den stjernen som er tent for å lede dem. / Julenatt, julenatt. Barnet ligger og sover. / Julenatt, julenatt. Ventetiden er over. (Tore Aas)
Den store stjerna i natta kald har synt oss eit under. / Lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusen tall. / Den store stjerna høg og klår / er vårt ljos på den veg vi går. (Trygve Hoff)
Den store stjerna i natta kald har synt oss eit under. / Lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusen tall. / Den store stjerna høg og klår / er vårt ljos på den veg vi går. (Trygve Hoff)
Den store stjerna for fyrste gong bar bod om ein frelsar. / Fattig og rik går fram og helsar / eit nyfødt barn med song. / Den store stjerna ga oss ord / med ei von for vår veike bror. (Trygve Hoff)
Den store stjerna for fyrste gong bar bod om ein frelsar. / Fattig og rik går fram og helsar / eit nyfødt barn med song. / Den store stjerna ga oss ord / med ei von for vår veike bror. (Trygve Hoff)
Vi tenner lys på alle mørke steder. Vi tror at lyset skinner i Guds Ord. Vi tenner lys for Frelseren i stallen, for ham som bringer himmelen til jord. (Eyvind Skeie)
Vi tenner lys på alle mørke steder. Vi tror at lyset skinner i Guds Ord. Vi tenner lys for Frelseren i stallen, for ham som bringer himmelen til jord. (Eyvind Skeie)
Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små. / Din fødsel er et under vi aldri kan forstå. / Men i et evig lovsangskor/ forenes alle slekter. / Vi ser deg barn, og tror. (Svein Ellingsen)
Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små. / Din fødsel er et under vi aldri kan forstå. / Men i et evig lovsangskor/ forenes alle slekter. / Vi ser deg barn, og tror. (Svein Ellingsen)
Stille natt, hellige natt / alt har søvn og mørke tatt. / Trofast våker de hellige to, / varsomt vugger de barnet til ro. / Jorden tar himlen i favn.
Stille natt, hellige natt / alt har søvn og mørke tatt. / Trofast våker de hellige to, / varsomt vugger de barnet til ro. / Jorden tar himlen i favn.
Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. / Hans pute her ble høy og strå, / mørkt var det om hans leie. Men stjernen over huset stod, / og oksen kysset barnets fot. Halleluja, barn Jesus. (H.C.Andersen)
Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. / Hans pute her ble høy og strå, / mørkt var det om hans leie. Men stjernen over huset stod, / og oksen kysset barnets fot. Halleluja, barn Jesus. (H.C.Andersen)
Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem / et uoverskuelig pilegrimstog mot Betlehem, mot Betlehem (Jonas Dahl)
Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem / et uoverskuelig pilegrimstog mot Betlehem, mot Betlehem (Jonas Dahl)
Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født! Da lyste stjernen som en sol / og engler sang så søtt. / Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor/ som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. (Marie Wexelsen)
Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født! Da lyste stjernen som en sol / og engler sang så søtt. / Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor/ som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. (Marie Wexelsen)

Velkommen til adventkalenderen vår.
Her kommer det en ny julekrybbe hver dag
- sammen med et advent- eller juledikt.
Julekrybbene tilhører vår private samling
- som nå teller 295 julekrybber fra 60 land i 4 verdensdeler.

Adventkransen som byttes med julekrybbe, 
tennes i Minnekirken ved Solgården på Costa Blanca hver søndag.

Mer om julekrybbene våre
og om julekrybbens historie og symboler, se HER


Klikk på bildet for å se mer....

Del denne siden